Vergoedt de zorgverzekeraar de dieetadvisering? 


Basispakket

Iedereen is in principe verplicht verzekerd. Hetbasispakket is voor iedereen hetzelfde. In het basispakketis ook dieetadvisering opgenomen. Deconsulten die in rekening worden gebracht zijnopgebouwd uit eenheden van 15 minuten. Het tariefper 15 minuten varieert per zorgverzekeraaren ligt tussen € 14,50 en € 16,50. Een consult kanbestaan uit de tijd waarin wij de intake doen entijd waarbij wij op kantoor uw dieetadvies verderuitwerken. Ook rapportages aan verwijzers enoverleg met andere disciplines (indien van toepassing)worden in rekening gebracht/gedeclareerd.

De soorten consulten binnen de praktijk:

Intake totaal 6 eenheden (deels uitwerken op kantoor)
Vervolgconsult 2 eenheden (deels uitwerken op kantoor)
Kort weegconsult 1 eenheid
Telefonisch consult 1 eenheid
Email consult 1 eenheid
Rapportage aan arts 1-2 eenheden

Aanvullende verzekering

De aanvullende verzekering dekt zorg die niet opgenomenis in het basispakket. Het aanvullende pakket kan, in tegenstelling tot het basispakket, per zorgverzekeraar verschillen. Sommige zorgverzekeraars hebben extra dieetadvisering opgenomen in hun aanvullende pakket. U kunt hiervoor uw polisvoorwaarden raadplegen.

Eigen risico

Voor iedereen geldt dat wanneer er gebruik wordtgemaakt van een zorgverlener (specialist of paramedicus) eerst het eigen risico in rekening wordt gebracht. U krijgt dan een rekening van uw zorgverzekeraar met uitleg hierover. Het bezoek aan uw huisarts valt daar niet onder.

Ketenzorg

 

Indien u doorverwezen bent via de praktijkondersteuner en u heeft een chronische ziekte (Diabetes Mellitus, Hart- en Vaatziekte, COPD) vallen de kosten van uw behandeling onder de zogeheten ketenzorg. U krijgt dan zorg op maat qua tijd en u betaalt dan geen eigen risico. Vraag dit na bij uw huisarts. (HOZL voor regio Parkstad en Meditta voor regio Westelijke Mijnstreek)