Uw voeding in balans?

Uw diëtist helpt u daarbij!

 

Individuele behandelingen bij :

• Overgewicht (kind en volwassene) 
• Ondergewicht 
• Diabetes mellitus 
• Hart- en vaatziekten 
• Maag- en darmklachten (o.a. het nieuwe FODMAP dieet) 
• COPD 
• Oncologie 
• Voedingsadviezen bij neurologische aandoeningen 
• Voedingsadviezen bij reumatische aandoeningen 
• Voeding en sport


Van uw arts heeft u het advies gekregen om een afspraak te maken met een diëtist.
Wat mag u van ons als diëtisten verwachten?

Onze gedegen opleiding en het bijhouden van de kennis over ons vak vinden wij erg belangrijk. Samen met u werken wij aan een advies voor u, waar u op lange termijn wat aan heeft. Doelgerichte en waardevolle zorg, daar staan wij voor.

In de loop van de jaren (praktijk opgericht in 2006) hebben wij een goede samenwerking opgebouwd met andere zorgverleners. U kunt rekenen op een optimale multidisciplinaire behandeling.

Elke diëtist werkt in principe op een vaste plek om zo te voorkomen dat u telkens een andere diëtist krijgt. Echter om de continuïteit te waarborgen, zult u tijdens afwezigheid van uw vaste diëtist één van de andere diëtisten kunnen zien. U heeft altijd de keuze om te kiezen of u dit wenst of niet.

In mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) van kracht. De AVG zorgt voor betere beveiliging van uw persoonsgegevens. Het uitgangspunt van de AVG is dat uw persoonsgegevens niet zonder meer verwerkt en beheerd mogen worden door zorginstellingen. Wij voldoen aan de gestelde veiligheidseisen.

Kwaliteit van zorg voor u heeft een hoge prioriteit bij ons. Wij zijn aangesloten bij een instantie welke voor ons de tevredenheid over ons test: Qualiview. Enkelen van onze cliënten zullen een vragenlijst ontvangen. Wij verzoeken vriendelijk deze vragen te beantwoorden om een terugkoppeling over ons werk te krijgen. Indien er onverhoopt toch klachten over ons ontstaan, kunt u zich melden via het digitale klachtenformulier op www.klachtenloketparamedici.nl. Onze beroepsvereniging biedt ondersteuning om samen tot een oplossing te komen (Wkkgz).

De diëtistische resultaten welke wij samen met u hebben bereikt bieden wij aan, aan een gerenommeerd onderzoeksinstituut: www.nivel.nl. Het betekent voor ons dat wij kritisch blijven kijken naar de effectiviteit van ons werk. Alle gegevens worden via een software programma welk wij gebruiken anoniem gemaakt. Het voldoet aan de nieuwe AVG wet.


Een afspraak maken

Wij proberen een afspraak aan te bieden binnen 5 dagen. Voor een eerste afspraak reserveren wij ongeveer een uur. Een aantal locaties binnen onze praktijk zijn erg druk bezocht en het zou kunnen dat wij u een afspraak aanbieden welke niet bij u in de nabije omgeving is. Wij hebben spreekuur op alle werkdagen van de week. In het weekend en in de avonden zijn wij gesloten.

Wij zijn een praktijk welke direct toegankelijk is en mogen na een screening u behandelen zonder verwijsbrief van uw arts. Echter gaat deze screening van uw behandeltijd af en niet alle verzekeraars staan dit toe (bijvoorbeeld het CZ). Het is daarom aan te raden om toch voor een verwijsbrief te zorgen.
Huisbezoeken worden door ons verzorgd, echter alleen op indicatie van de (huis)arts.
Bij de eerste afspraak, welke ongeveer drie kwartier tot een uur duurt, zal de betreffende diëtist stilstaan bij de rol die voeding speelt bij uw klachten en de diagnose waarmee u door uw arts verwezen bent. Samen met u zal een haalbaar doel worden opgesteld, rekening houdend met de dieetprincipes. Gedurende de verdere behandeling worden telkens afspraken over de evaluatie van de behandeling gemaakt, waarbij we samen de vervolgbegeleiding afspreken. Een vervolgconsult duurt ongeveer een kwartier.


Vergoeding en kosten

Uw zorgverzekering vergoedt 3 uur in de basisverzekering per jaar. U dient rekening te houden met het eigen risico bedrag wat geldt over de basisverzekering. Het eigen risico kan per jaar verschillen. Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten zou het mogelijk kunnen zijn dat u recht heeft op meer uren vergoeding. Over deze uren geldt geen eigenrisico. Kijk altijd goed uw polis na of neem contact op met uw zorgverzekering. Zie verder de uitgebreidere uitleg hierover.

Indien uw consulten niet meer vergoed worden door de zorgverzekering wordt u vriendelijk verzocht om de rekening die u met de post krijgt per bank te betalen. Mocht u nog vragen hierover hebben neem dan gerust contact op.


Indien u onverhoopt niet verschijnt op de afspraak

Heeft u een afspraak gemaakt bij de diëtist en u bent verhinderd, dan kunt u de afspraak minimaal 24 uur (weekend niet meegeteld) van tevoren afzeggen. Afspraken op maandag dus afzeggen op vrijdag. Afzeggen dient bij ons te gebeuren en niet bij uw huisarts. Laat u verstek gaan zonder het te melden, dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.