Overgewicht bij kinderen

 


Overgewicht bij kinderen wordt bij ons onderverdeeld in de leeftijdscategorieën:

4-8 jaar
9-12 jaar
12-18 jaar.

Deze indeling heeft te maken met de groeiontwikkeling op lichamelijk en geestelijk gebied. Ik hou met bovenstaand rekening en verder met de interesses en de mogelijkheden van het kind. Van belang bij het verbeteren van het gewicht is dat er niet drastisch wordt gelijnd maar door gezond te eten en verantwoord om te gaan met snoepen, de groei te bevorderen en zo een betere lengte/gewichtsverhouding te bereiken.

U heeft een verwijzing van de kinderarts of de huisarts gekregen voor de diëtist. Bij mij kunt u rekenen op een professionele behandeling waarbij het kind zich op zijn/haar gemak voelt. Ik houd rekening met de belevingswereld en de interesses van het kind. Dat wil zeggen: op een prettige manier proberen leef- en eetgewoontes te verbeteren.

Ik werk nauw samen met een kinderfysiotherapeut, een kinderlogopedist en een kinderergotherapeut. Samen met een kinderfysiotherapeut heb ik een behandelplan gemaakt voor een combinatiebegeleiding diëtist en fysiotherapeut. Indien gewenst ook overleg met de kinderarts. 

Indien u kiest voor een combinatiebehandeling samen met de kinderfysiotherapeut, zal er gewerkt worden met een werkboekje. Dit werkboekje is van het kind en er wordt door de ouder, de fysiotherapeut en de diëtist samen met het kind in gewerkt.


Belangrijkste doel van de begeleiding

 

• beter voelen
• klachten vermindering
• verbeteren zelfbeeld
• toekomstperspectief van het kind verbeteren