Voedselovergevoeligheid

Sommige mensen krijgen klachten na het eten van voedingsmiddelen. De voeding welke wellicht voor deze klachten zorgt noemen we allergene voeding. De mate van de reactie kan per persoon en per situatie verschillen; welke reactie, mate van reactie, hoeveelheid van de allergene voeding en mate van weerstand zijn items welke een rol spelen bij het diëtistische onderzoek.

Soorten reacties

Het is belangrijk om een onderscheid te maken in de soort reactie:
* immunologische reacties ( allergie)
* niet-immunologische reacties (intolerantie)
* psychologische reacties (voedselaversie)


Diagnose stellen

Een goede diagnose is van belang om onnodig streng dieet, ondervoeding en psychsociale problemen te voorkomen. Het stellen van een diagnose, ofwel een duidelijk voedingsallergeen, begint bij de huisarts. Deze stelt samen met de bevindingen van de diëtist een verdenking van voedselovergevoeligheid op.

Verdere aantoning allergeniteit

De diëtist borduurt hierop voort en toont door een eliminatie-provocatie  van het vermeende allergeen de allergeniteit aan. De voeding wordt verder beoordeeld op volwaardigheid en u krijgt een uitbreiding van uw keuzemogelijkheden aangeleerd.

Soms moeilijk aan te tonen

Het blijft echter soms moeilijk om een duidelijk verband aan te tonen tussen klachten en voeding. De weerstand van een persoon kan wisselen en niet iedereen ervaart klachten op dezelfde éénduidige wijze. Voor een deel zal subjectiviteit altijd een rol spelen.