COPD


COPD is een longziekte die steeds meer voorkomt. COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases) is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. De kleine buisjes van de luchtwegen en de longblaasjes zijn beschadigd. Tijdens de uitademing vallen deze makkelijker dicht, vooral bij inspanning. Verder neemt het aantal longblaasjes fors af. Ook dit veroorzaakt kortademigheid bij inspanning. Doormiddel van longfunctieonderzoek bepaalt men of er sprake is van COPD; bv spirometrie, inspanningsbelasting, prikkelgevoeligheids test.

Bij COPD is er sprake van een ontregeling van bepaalde systemen in het lichaam.

Roken

Roken is de belangrijkste oorzaak voor COPD. Het advies is dan ook om proberen te stoppen met roken. Eventueel kunt u de hulp van uw huisarts inschakelen.

Klachten

De klachten bij COPD kunnen enorm variëren en is afhankelijk van de ernst van de COPD:
• vocht in de longen
• hoesten, slijm opgeven
• benauwdheid
• afvallen (ook bij overgewicht kan het zijn dat u onbedoeld afvalt)
• vermindering van de spiermassa/ vermindering van de kwaliteit van leven
• verminderde weerstand en conditie

Behandeling

COPD als zodanig kan niet herstellen; wel kan behandeling uw klachten doen verminderen. Bij de behandeling zijn meestal meerdere hulpverleners betrokken. Deze zijn onder andere: huisarts, longarts, COPD-verpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist en soms een psycholoog.

Een goede onderlinge samenwerking met deze disciplines is bij COPD van groot belang. Hiertoe heb ik een gespecialiseerde scholing gevolgd.

GOLD-indeling

COPD kent verschillende gradaties van ernst van de ziekte; de zogenaamde GOLD-indeling:

GOLD I

licht COPD

GOLD II

matig COPD

GOLD III

ernstig COPD

GOLD I

zeer ernstig COPD

De GOLD II, III en IV geven meestal aanleiding tot een bezoek aan de diëtist.

Behoud van de spiermassa

Bij patiënten met COPD werkt ongewenst gewichtsverlies (dus ook mensen die een overgewicht hebben) ongunstig op het verloop van de ziekte. Vooral het behoud of verbetering van de spiermassa is van belang. 

Er kan sprake zijn van een lage BMI (Kg lich gewicht/lengte in m2) echter de spiermassa kan ook te laag zijn. De spiermassa wordt bepaald oa door de bovenarm omtrek te meten. Indien deze < 25 cm is, is er sprake van een te lage spiermassa. Bij de behandeling bij COPD is het doel onder andere om de BMI hogere dan 21 te krijgen.

Verdere voedingsadviezen

Binnen de behandeling wordt ook veel aandacht besteed aan de keuzes van bepaalde voedingsproducten om zo het nuttigen van een maaltijd tot een prettig moment van de dag te maken.              

Indien nodig zorgen wij voor de onkostenvergoeding van een eventuele aanvullende drinkvoeding.