Oncologie

 

Oncologie ofwel kanker kent vele soorten en vormen. Men spreekt van kanker wanneer er in het lichaam kwaadaardige celwoekering plaatsvindt. Klachten welke bij kanker voor kunnen komen zijn afhankelijk van de soort kanker, het stadium van het kankerproces en de behandeling bij kanker.


Gewichtsverlies

Treedt bij nagenoeg alle vormen van kanker op. De groei van kwaadaardig weefsel zorgt voor vet- en spierafbraak en een verhoogde stofwisseling. Voor elke kg  welke men afneemt kan ongeveer 0,5 kg spiermassa-verlies gerekend worden. Verlies van spiermassa betekent verlies van kracht. Met alle nadelige gevolgen van dien. Door de verschillende behandeling kan er van minder eetlust en minder voedselinname sprake zijn waardoor gewichtsafname ook optreedt.


Misselijkheid/braken/afkeer van bepaald voedsel/smaakverandering

Dit zijn klachten welke veroorzaakt kunnen worden door de chemo- of radiotherapie. Soms treden ze meteen na de behandeling op, soms een paar dagen erna. Het is ook mogelijk dat dit pas na enkele behandelingen optreedt.


Droge, pijnlijke mond, moeite met slikken

Dit zijn ook klachten welke door bovenstaande behandelingen kunnen optreden. Vaak zullen deze klachten pas na een aantal behandelingen optreden.


Diarree, obstipatie

Dit zijn klachten welke kunnen optreden na een aantal chemo behandelingen of bestraling in het buikholte-gebied.

       

De besproken klachten hoeven niet altijd voor te komen echter indien er al sprake is van één van de klachten is dit al belastend genoeg voor de cliënt. Bij het geven van voedingsadvies bij kanker zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de individuele wensen van de cliënt waarbij het doel is hem of haar zo optimaal mogelijk te laten voelen. Ook zal er zonodig voor een machtiging ten behoeve van een aanvullende drinkvoeding gezorgd worden.